Støtt vårt nødhjelpsarbeid!

Flyktninghjelpen er Norges største internasjonale humanitære organisasjon. I mer enn 70 år har vi gitt beskyttelse og nødhjelp til mennesker på flukt fra krig og konflikt verden over. Det er over 65,6 millioner mennesker på flukt globalt – over halvparten er barn. I 2017 hjalp våre 14.000 hjelpearbeidere nesten 9 millioner mennesker i 31 land.

Vi hjelper folk på flukt med husly, mat, bygger og organiserer flyktningleirer, skaffer rent vann og sanitærsystemer, gir juridisk rådgivning, bygger skoler, samt gir utdanning og yrkesopplæring.

Bidrag til Flyktninghjelpen går til mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Mer enn 90% av de innsamlede midlene kommer flyktningene til gode gjennom direkte hjelp. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close