Støtt vårt nødhjelpsarbeid!

Flyktninghjelpen er Norges største internasjonale humanitære organisasjon. I mer enn 70 år har vi gitt beskyttelse og nødhjelp til mennesker på flukt fra krig og konflikt verden over. I 2019 hjalp våre 15.000 hjelpearbeidere 0ver 9 millioner mennesker i 31 land.

Akkurat nå er vi til stede i både nye og langvarige kriser i 31 land. Der gir vi blant annet mat, husly, rent vann, rettshjelp, og utdanning.

Ditt bidrag til Flyktninghjelpen går til mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Mer enn 90% av de innsamlede midlene kommer flyktningene til gode. Vi gir hjelp der det til enhver tid er størst behov. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close