Hjelp desperate familier på flukt fra krig og forfølgelse.

Hver dag kommer fortvilte barn, kvinner og menn over Middelhavet i håp om et liv i trygghet. Flyktninghjelpen er der!

Mange barn er engstelige og vet ikke hva morgendagen vil bringe. De har ikke med seg mer enn de klarer å bære. De trenger din hjelp nå!

 
Bidrag til Flyktninghjelpen går til mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Mer enn 90% av de innsamlede midlene kommer flyktningene til gode gjennom direkte hjelp.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close